Podsumowanie

03

Niestety, nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, iż depresja może być chorobą nawracającą. Średnia liczba epizodów depresyjnych (w razie nawrotów) w ciągu dwudziestu lat waha się od czterech do sześciu. Nawet wyleczony epizod może pozostawić po sobie powikłania. Między kolejnymi atakami, część pacjentów powraca do trybu życia prowadzonego przed chorobą, u wielu utrzymują się jednak słabe symptomy depresji. Jednym z głównych zagrożeń w przypadku depresji, jest jej przejście w stan przewlekły, dlatego tak ważne jest skuteczne, kontynuowane jeszcze przez jakiś czas po odstąpieniu objawów, leczenia pod opieką doświadczonego specjalisty.

Obecnie chyba trochę rzadziej spotyka się osoby cierpiące z powodu ciężkiej depresji. Wynika to stąd, że lekarze nie dopuszczają do swobodnego rozwoju zaawansowanych stanów patologicznych. Zmianie uległy również tendencje w samej chorobie. Osoby cierpiące na depresję są coraz młodsze, a wyraźne niegdyś różnice związane z depresją i jej występowaniem w obrębie różnych płci zanikają.

Trzeba sobie zdawać sprawę, że depresja jest jedną z najgroźniejszych chorób współczesnego świata. Jednak coraz większa wiedza i prowadzone nieustanne badania nad jej przyczynami i możliwościami leczenia, być może w niedalekiej przyszłości zahamują jej rozprzestrzenianie. Bo, mimo ogromnych zmian, które wywołuje w człowieku, z depresją naprawdę można skutecznie walczyć i pokonać ją.

Depresja - DEPRESJA może dotknąć każdego i nękać brakiem snu, obniżeniem nastroju i szeregiem innych dolegliwości. [...]

Rozpoznanie depresji - Pomimo tak powszechnego występowania depresji i licznych kampanii medialnych, jej wykrywalność przez lekarzy pierwszego kontaktu jest stosunkowo niska. [...]

Depresja lekooporna - Amerykańskie badanie kliniczne STAR-D pokazało, że standardowa terapia jednym lekiem przeciwdepresyjnym (tutaj citalopramem) prowadzona przez 3 miesiące [...]

Reklama

Depresja w psychologii procesu

Depresja i wizyta u neu-
rologa?

Warsztaty psychologiczne z komunikacji

Psychologia