Typy diagnostyczne

04

Kryteria diagnostyczne, dla przypadków wielkiej depresji zostały określone w dwóch systemach klasyfikacji- DSM-IV i ICD-10. Wyrożnia się tam symptomy wielkiej depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, dystymii i cyklotymii.

Wielka depresja, jak również choroba dwubiegunowa, należą do czasowych zaburzeń nastroju. Wielką depresję (inne nazwy: depresja kliniczna, depresja endogenna) charakteryzują wspomniane wcześniej zakłócenia snu, apetytu, często problemy somatyczne, na ogół natarczywe myśli samobójcze z tendencją do realizacji. Ponieważ śmiertelność w wielkiej depresji jest wysoka (około 15%) zawsze konieczna jest opieka psychiatryczna, przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych, w wyjątkowo ostrych momentach chorzy przebywają czasowo w szpitalu psychiatrycznym. Psychoterapia w wielkiej depresji jest w zasadzie nieskuteczna.

Przy chorobie dwubiegunowej podniecenie, euforia, ogólne pobudzenie przeplatają się z obniżonym nastrojem. Choroba dwubiegunowa (dawna nazwa psychoza maniakalno-depresyjna), obok depresji klinicznej, to najbardziej wyniszczająca postać zaburzeń afektywnych.

Dystymia i cyklotymia należą do schorzeń chronicznych. Dystymię charakteryzują symptomy depresyjne o nasileniu mniejszym niż w przypadku depresji wielkiej, jednak o wiele bardziej przewlekłym. Dystymia może trwać latami i mocno wpływać na życie chorego. [Więcej: www.dystymia.psychika.eu]

Cyklotymia jest określana jako łagodniejsza postać choroby afektywnej dwubiegunowej, czasem do niej podobna, jednak część naukowców uważa ją za cechę osobowości ludzi zdrowych (tzw. osobowość o charakterze cyklotymicznym).

Depresja - DEPRESJA może dotknąć każdego i nękać brakiem snu, obniżeniem nastroju i szeregiem innych dolegliwości. [...]

Rozpoznanie depresji - Pomimo tak powszechnego występowania depresji i licznych kampanii medialnych, jej wykrywalność przez lekarzy pierwszego kontaktu jest stosunkowo niska. [...]

Depresja lekooporna - Amerykańskie badanie kliniczne STAR-D pokazało, że standardowa terapia jednym lekiem przeciwdepresyjnym (tutaj citalopramem) prowadzona przez 3 miesiące [...]

Reklama

Depresja w psychologii procesu

Depresja i wizyta u neu-
rologa?

Warsztaty psychologiczne z komunikacji

Psychologia