Depresja w psychologii procesu

06

Psychoterapeuci działający w ramach psychoterapii zorientowanej na proces, traktują depresję jako odmienny stan świadomości, który może być kluczem do samopoznania jednostki. Nie jest to więc jednoznacznie traktowana choroba, którą da się wyleczyć lub usunąć środkami farmakologicznymi, ale stan organizmu, który prezentuje określone zachowania, które mogą służyć celom rozwojowym.

Praca z pacjentem w depresji, to dla psychologa procesu, odkrywanie jego odmiennego postrzegania świata i siebie. Eksploracja doświadczenia jakim jest depresja, nierzadko przez głębsze zanurzenie się w nią i przeżywanie jej jeszcze bardziej intensywnie. Depresja traktowana jest jako źródło samopoznania.

Dla niektórych pacjentów, taka forma pomocy terapeutycznej okazuje się niezwykle skuteczna. Oczywiście, aby nie doprowadzić do pogłębienia się stanu depresyjnego, psychoterapia zorientowana na proces, powinna być przeprowadzana przez osoby które posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w tym zakresie.

Warto zaznaczyć, że dla prawidłowego przebiegu psychoterapii depresji w konwencji psychoterapii w ujęciu procesowym, konieczne jest otwarcie się pacjenta nie tylko na usunięcie choroby, ale również na własny rozwój.

Depresja - DEPRESJA może dotknąć każdego i nękać brakiem snu, obniżeniem nastroju i szeregiem innych dolegliwości. [...]

Rozpoznanie depresji - Pomimo tak powszechnego występowania depresji i licznych kampanii medialnych, jej wykrywalność przez lekarzy pierwszego kontaktu jest stosunkowo niska. [...]

Depresja lekooporna - Amerykańskie badanie kliniczne STAR-D pokazało, że standardowa terapia jednym lekiem przeciwdepresyjnym (tutaj citalopramem) prowadzona przez 3 miesiące [...]

Reklama

Depresja w psychologii procesu

Depresja i wizyta u neu-
rologa?

Warsztaty psychologiczne z komunikacji

Psychologia